STANDARD a AUTOMATIC

  • Vzhledem k vzrůstajícímu množství požadavků organizací řešit školení elektronickou cestou, jsme se rozhodli sladit se s tímto trendem, který minimalizuje nároky na čas zaměstnanců, dojezdový čas lektora a tím je cenově výhodnější než klasické školení, ale také efektivnější, neboť pracovník jej může realizovat v době pro něj nejvhodnější. Proto od roku 2020 nabízíme pouze tento druh školení. Legislativně má tato forma školení a doklady z ní obdržené, stejnou validitu jako participace na školení realizované lektorem.
  • V nabídce máme dva typy elektronického školení, neboť jsme si vědomi faktu, že pracovníci některých provozoven nemají přístup k internetu. Mohou proto použít soubory, které jejich organizace z našich webových stránek získá a následně vyplní prezenční listinu např. v papírové verzi apod. Tento typ školení jsme nazvali STANDARD. Druhý typ je plně automatizovaný – elektronický, kdy se potvrzení prezenční listiny realizuje po stisknutí tlačítka „Odeslat“ Tento typ školení jsme nazvali AUTOMATIC. Školení poskytujeme též v anglickém jazyce. Tato verze je k dispozici pod záložkou „English version“
  • Standardní cena školení on-line činí 190 Kč za jednu osobu ( jednotlivce ), V případě školení celé organizace poskytujeme množstevní slevy podle očekávaného počtu proškolených pracovníků. Cena anglické verze školení on-line je 250 Kč.