Informace o zpracování osobních údajů k souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Zpracováváme následující osobní údaje osob, které realizují u naší organizace školení řidičů:

  • Jméno a příjmení
  • Název a IČO organizace, pro kterou osoba pracuje
  • Číslo řidičského oprávnění a jeho platnost.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je souhlas absolventa školení, který je zapracován do textu každé prezenční listiny realizovaného školení řidičů.

Udělením souhlasu nám dáváte možnost registrovat osoby, které v daném a uplynulém roce realizovaly u naší organizace školení řidičů pro případ event. kontroly pojišťoven, či orgánů bezpečnosti práce apod.

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je organizace J.Trejtnar-AMOS, IČO : 14945002, email: info@skoleni-ridicu.net

Přístup k Vašim osobním údajům má jen Jiří Trejtnar a Václava Trejtnarová, kteří pracují společně na agendě školení řidičů.

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze v elektronické podobě. Dokumenty v této podobě jsou ukládány na PC naší organizace po dobu 2 let, pokud nebude souhlas dříve odvolán. Po uplynutí této lhůty jsou údaje automaticky odstraněny vymazáním.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat emailovou žádostí na adresu:  info@skoleni-ridicu.net.