•                                                                                                                                                                                                                            

Výhodou tohoto způsobu školení je jeho časová flexibilita, neboť účastník jej může provést v čase pro něj nejlépe vyhovujícím.  Školení on-line je určeno především pro malé organizace do počtu cca 5 osob, nebo pro jednotlivce, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit klasického školení v organizaci. Absolvent tohoto školení obdrží ekvivalentní platné doklady o absolvování školení řidičů sk. B v elektronické formě. Školení je k dispozici též v AJ.  Pro větší organizace, které preferují školení na bázi „platformy“ pro celou společnost, doporučujeme kontaktovat firmu „Scholacticus“, pro kterou dodáváme odborné podklady, jež jsou aplikovány do potřebné softwarové aplikace. Odbornou správnost dodávaných informací garantujeme.  Více na www.scholacticus.cz .

Standardní cena školení on-line činí 190 Kč + DPH 21% za jednu osobu, není-li s organizací smluvně dojednána event. množstevní, či jiná sleva.

Cena anglické verze školení on-line je 250 Kč + DPH 21%. Vstup přes HESLO

Pro získání hesla a instrukcí pro školení on-line nás prosím nejprve kontaktujte emailem, či telefonicky.