•                                                                                                                                                                                             

Odborné školení lektorem přináší výhodu možnosti oboustranné komunikace, díky které účastníci mohou získat ucelené a jasné odpovědi na své dotazy. Jako bonus pro organizace, ve kterých realizujeme osobní školení, nabízíme možnost poskytnutí odborné rady v případě vzniklého problému, který se týká dopravy. Školení realizujeme v sídle objednávající organizace a to jak v Praze, tak i v jiné lokalitě dle požadavku objednavatele (např. celopodnikové akce mimo sídlo společnosti- prostory zajišťuje vždy objednavatel). Do okruhu témat našich přednášek, které aktuálně inovujeme, zařazujeme informace týkající se nehodovosti, přestupků a jejich příčin, aktualit v silničním provozu a též základní prvky „defenzivní jízdy“. Informace jsou zpracovány formou PC prezentací a krátkých tematických videí pro lepší vizualizaci a zapamatování. Školení realizujeme též v anglickém jazyce pomocí simultánního překladu, který je zajištěn z naší strany. Samozřejmostí takového školení jsou i PC prezentace v AJ.

Pro informace týkající se ceny osobního školení lektorem nás prosím kontaktujte. Při školení v oblasti hl.města Prahy neúčtujeme dopravné do místa školení, pouze eventuální více náklady spojené s poplatky za parkovné. Dopravné je účtováno v případech dojíždění na místa mimo Prahu (včetně Prahy východ, západ, či středních Čech).