STANDARD a AUTOMATIC

  • Vzhledem k vzrůstajícímu množství požadavků organizací řešit školení elektronickou cestou, jsme se rozhodli sladit se s tímto trendem, který minimalizuje nároky na čas zaměstnanců, dojezdový čas lektora a tím je cenově výhodnější než klasické školení, ale také efektivnější, neboť pracovník jej může realizovat v době pro něj nejvhodnější. Proto od roku 2020 nabízíme pouze tento druh školení. Legislativně má tato forma školení a doklady z ní obdržené, stejnou validitu jako participace na školení realizované lektorem.Připravujeme nabídku dvou typů elektronického školení, neboť jsme si vědomi faktu, že pracovníci některých provozoven nemají přístup k internetu. Mohou proto použít soubory, které jejich organizace z našich webových stránek získá a následně vyplní prezenční listinu např. v papírové verzi apod. Tento typ školení jsme nazvali STANDARD.

    Druhý typ je plně elektronický, kdy se potvrzení prezenční listiny realizuje automaticky po stisknutí tlačítka „Odeslat“ Tento typ školení jsme nazvali AUTOMATIC a je zatím ve výstavbě.

    Školení poskytujeme též v anglickém jazyce. Tato verze je k dispozici pod záložkou „English version“

    Standardní cena školení on-line činí 190 Kč + DPH 21% za jednu osobu, není-li s organizací smluvně dojednána event. množstevní, či jiná sleva.

    Cena anglické verze školení on-line je 250 Kč + DPH 21%.